Agata El Halawany (Wencel)

Agata El Halawany (Wencel)

Publikacje

Monografie w języku polskim
• Zawiła-Niedźwiecki T., Strzeliński P., Wencel A., Chirrek M. (2007): Laserowy skaner naziemny w badaniach ekosystemów leśnych. [W:] Informacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przyrodniczego. Medyńska-Gulij B., Kaczmarek L. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 197-207.
• Wencel A., Wężyk P., Zasada M. (2008). Możliwości zastosowania skaningu laserowego w leśnictwie. [W:] Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu – potrzeby i możliwości. Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 77-89
• Strzeliński P., Jagodziński M. A., Wencel A., Zawiła-Niedźwiecki T. (2008). Szacowanie zasobów węgla w lasach z wykorzystaniem technik geomatycznych. [W:] Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu – potrzeby i możliwości. Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 114-125
• Wencel A. (2008). Szacowanie biomasy roślinności leśnej technikami teledetekcyjnymi. [W:] Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu – potrzeby i możliwości. Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 126-135.

Recenzowane oryginalne prace w czasopismach zagranicznych
• Zawiła Niedźwiecki T., Stereńczak K., Bałazy R., Wencel A., Strzeliński P., Zasada M. (2008): The use of terrestial and airborne lidar technology in forest inventory. Ambiencia, Vol. 4: 57-68
• Wencel A., Óskarsson H.,  Kjartansson B. Þ. (2006): Notkun fjarkönnunar við mat á flatarmáli birkiskóga ì Þjógarðinum á Þinvöllum, Fræðaþing Landbúnaðarins, Reykjavik, 239-240

Recenzowane oryginalne prace w czasopismach krajowych
• Strzeliński P., Wencel A. (2006): Teledetekcyjna analiza sukcesji brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.) na terenie Parku Narodowego Thingvellir, Islandia. Roczniki Geomatyki, tom IV, zeszyt 2, s. 139-145.
• Chirrek M., Wencel A., Strzeliński P., Zasada M., Zawiła-Niedźwiecki T., (2007): Wykorzystanie technologii naziemnego skaningu laserowego w inwentaryzacji lasu. Roczniki Geomatyki, tom V, zeszyt 5, s. 19-24.
• Chirrek M., Wencel A., Strzeliński P., Stereńczak K., Zasada M., Zawiła-Niedźwiecki T. (2007): Lotniczy skaning laserowy jako źródło danych dla systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa. Roczniki Geomatyki, tom V, zeszyt 3, s. 19-28.
• Chirrek M., Strzeliński P., Wencel A., Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M., Jagodziński M. (2007): Wybrane zdalne metody szacowania biomasy roślinnej w ekosystemach leśnych jako podstawa systemu raportowania bilansu węgla. Roczniki Geomatyki, tom V, zeszyt 4, s. 7-16.
• Zawiła-Niedźwiecki T., Miścicki S., Zasada M. Wencel A. (2006). Nowe kierunki pomiaru lasu z wykorzystaniem narzędzi teledetekcyjnych (New directions in forest inventory with the use of remote sensing). Roczniki Geomatyki, tom IV, Zeszyt 4: 155-168.
• Chirrek M., Strzeliński P., Wencel A., Sugiero D., Węgiel A. (2008): Analiza wypełnienia leśnej przestrzeni na podstawie modeli typu CAD. Roczniki Geomatyki, tom VI, zeszyt 4, s. 27-34